Gizlilik Poliçesi

  • Acrapol Otomotiv İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., acrapol.com / acrapol.com.tr sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır.
  • Acrapol Otomotiv İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Acrapol Otomotiv İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
  • Acrapol Otomotiv İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak adletmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Acrapol Otomotiv İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.' ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, acrapol.com / acrapol.com.tr  sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Acrapol Otomotiv İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.' ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
  • Acrapol Otomotiv İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., kullanıcılara ve kullanıcıların acrapol.com / acrapol.com.tr sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Acrapol Otomotiv İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman acrapol.com / acrapol.com.tr sitesinde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Acrapol Otomotiv İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, acrapol.com / acrapol.com.tr sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.